Natuur

Camping International

Schouwen-Duiveland
Zonnen op het strand, wandelen langs de zee, fietsen langs pontjes of liever paardrijden door de duinen ? U zegt het maar. Op Schouwen-Duiveland kan het allemaal. Maar ook: zwemmen, zeilen, duiken. Omringd door Noordzee, Grevelingenmeer en Oosterschelde is Schouwen-Duiveland ook dé plek voor een actieve watersportvakantie. De kroon op Zeeland wordt het noordelijkste schiereiland van Zeeland wel genoemd. En terecht, want het heeft alles wat je je maar wensen kunt. Natuur, groen en rust. Een vriendelijk polderlandschap met mooie dorpen, brede duinen, dijken vanwaar het mooi vogels kijken is, bossen en binnendijkse moerassen: mooie overblijfselen van een grote ramp de Watersnoodramp van 1953. Het noordelijkste deel van Zeeland draagt als geen ander de littekens van deze ramp. In de strijd tegen de elementen heeft de natuur sindsdien veel aan de mens moeten prijsgeven. Maar het tij is gekeerd op Schouwen. Staatsbosbeheer werkt actief aan ‘nieuwe natuur’. Het landschap in zijn tweede leven. Schouwen is weer een lappendeken aan natuurgebieden. De belangrijkste in vogelvlucht:

Kop van Schouwen
De boswachterij Westerschouwen is het grootste bos van Zeeland. Waar je overal de branding hoort. Met wilde kamperfoelie, die zo heerlijk ruikt na een regenbui. Samen met de Meeuwenduinen vormt het de ‘Kop van Schouwen’. Een heuvelachtig duinlandschap. Met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. Vogelrijke bosranden en struweel. Overal ritselt leven dat je vanaf de vele gemarkeerde wandelroutes of vanuit de schuilhut of uitkijktoren kunt bespieden.

Schelphoek
Dit kreken gebied aan de kust van de Oosterschelde ontstond uit een van de grootste dijkdoorbraken tijdens de watersnoodramp. In gevecht met het kolkende water, is een ringdijk om de onheilsplek aangelegd. Staatsbosbeheer plantte hier een bos.
De rijke grond is nu weelderig begroeid met opgaand hout en hondsroos. Je kunt hier prachtig wandelen op de grens van land en water. Langs de zeedijk vol olijfwilgen. Voor de liefhebber van de lange afstand is er het Deltapad. Voor de jeugd de zoek-je-weg-wandeling. Als ze liever niet willen zwemmen in de kreek of ravotten op de ruime oeverstroken.

De Prunje:Plan Tureluur
De Prunje werd door zeventiende-eeuwse schrijvers al geroemd als vogelparadijs. Na het weggraven van veen restte hier een waterrijke wildernis. Een binnendijks moeras. Maar watermolens maalden de Prunje droog. Boeren brachten het na de watersnoodramp in cultuur. Het leefgebied van de vogels verdween. Natuurbeschermers ontwikkelden aan de zuidkust van Schouwen het ‘plan Tureluur’. Het uitgestrekte zout/brakke kleimoeras is weer teruggeven aan de Prunjepolder. Omdat het zoutgehalte en de vochtigheid plaatselijk erg variëren, is er een enorme verscheidenheid aan vegetatie. Het wemelt er weer van het waterwild en de weidevogels. De liefhebber kan zijn lol op: er is een uitkijktoren, een vogelkijkscherm en langs de Delingsdijk en de Inlaagweg zelf een ‘vogelboulevard’.

Even geduld alstublieft